Showing 1–12 of 15 results

XE NÂNG NGƯỜI SKYJACK

Bạn cần phải di chuyển lên cao, làm việc nhanh hơn, linh hoạt hơn. Các thiết bị xe nâng người từ CIG Power sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới, giúp bạn chinh phục mọi loại thử thách. Với những mẫu thang nâng người mới nhất cùng bộ phận dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật, CIG đảm bảo khách hàng sẽ nhận được tất cả những gì cần thiết để hoàn thành công việc.