Lương Đức Sang

Phó giám đốc

Ông Lương Đức Sang có hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên môn trong tất cả các khía cạnh của ngành xây dựng, từ phát triển địa điểm đến kết thúc quá trình xây dựng. Gia nhập CIG Power năm 1999, ông giúp phát triển dịch vụ xây dựng và quản lý dự án cho các chương trình cải thiện vốn lớn và các dự án thay đổi lớn nhỏ.

Ông Lương Đức Sang đồng thời cũng hỗ trợ nhiều dự án của khách hàng của CIG Power trong vai trò đại diện của chủ sở hữu và đã hỗ trợ khách hàng xem xét tài liệu, ước tính chi phí và phân tích ngân sách.

Kỹ năng chuyên môn:

– Quản lý xây dựng

– Dịch vụ tiền xây dựng

– Quản lý hợp đồng

– Cuộc hẹn trực tuyến

– Cách tiếp cận chuyên nghiệp

– Công việc chất lượng cao

– Bảo đảm sự hài lòng

– Thanh toán trực tuyến

MỘT CHỮ TÍN - VẠN NIỀM TIN

CIG Power tin rằng sẽ đem lại giải pháp thi công an toàn, hiệu quả cho mọi công trình của quý khách.

MỘT CHỮ TÍN - VẠN NIỀM TIN
Để lại lời nhắn