Steering seal kit for scissor lift – Part No. 120236

Liên hệ

Hãng :Skyjack

Tên : Steering seal kit for scissor lift/ bộ seal kit trục

Mã số linh kiện :120236 Ứng dụng : Skyjack SJIII series

Hướng dẫn chi tiết: PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) SN 70 004 720 tới 70 006 138, SJIII 46xx (P/N-143910AC)

Mã số sổ tay HD : 143910AC

 Đặt hàng
 Đặt hàng ngay