Motor, hydraulic wheel drive – Part No. 103129

Liên hệ

  • Hãng :Skyjack Tên : Motor, hydraulic wheel drive
  • Mã số linh kiện :103129 Ứng dụng : Skyjack SJIII 32XX
  • Hướng dẫn chi tiết: PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) SN 70 004 720 tới 70 006 138, SJIII 46xx (P/N-143910AC)
  • Mã số sổ tay HD: 143910AC
 Đặt hàng
 Đặt hàng ngay