Motor, hydraulic wheel drive – Kit, Seal – Part No. 104212

Liên hệ

  • Hãng :Skyjack
  • Tên : Motor, hydraulic wheel drive – Kit, Seal
  • Mã số linh kiện :104212 Ứng dụng: Skyjack 32XX
  • Hướng dẫn chi tiết : PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC)
  • Mã số sổ tay HD : 143910AC
 Đặt hàng
 Đặt hàng ngay