Lift valve 24 V for scissor lift – Part No. 105610

Liên hệ

  • Hãng :Skyjack Tên : Lift valve 24 V xe nâng dạng cắt kéo
  • Mã số linh kiện :105610
  • Ứng dụng : Skyjack SJIIIxxxx
  • Hướng dẫn chi tiết :PN-157928AA Sau SN 60 002 259 , SJIII 3320(P/N-157928AA) Sau SN 27 006 432 , SJIII 3226(P/N-157928AA) Sau SN 70 007 139, SJIII 46xx (P/N-157928AA)
  • Mã số sổ tay HD : 157928AA
 Đặt hàng
 Đặt hàng ngay