CONTACTOR for scissor lift – Part No. 146475

Liên hệ

  • Hãng :Skyjack Tên : CONTACTOR cho xe nâng dạng cắt kéo
  • Mã số linh kiện :146475
  • Ứng dụng : Skyjack SJIII 3219, 3226, 4626, 4632
  • Hướng dẫn chi tiết : PN-143910AC SN 60 001 523 tới 60 002 258, SJIII 3320 (P/N-143910AC) SN 27 004 500 tới 27 006 431, SJIII 3226 (P/N-143910AC) SN 70 004 720 tới 70 006 138, SJIII 46xx (P/N-143910AC)
  • Mã số sổ tay HD : 143910AC
 Đặt hàng
 Đặt hàng ngay