fbpx

Xe nâng người Skyjack

Introdution

Model:SJIII 4632 Chiều cao làm việc:38’ (11.6 m) Chiều cao sàn cực đại:32’ (9.8 m) Chiều cao sàn cực tiểu:48.5” (1.2 m) Chiều rộng tổng thể:46” (1.2 m) Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m) Trọng lượng:5,075 lbs (2,302 kg) Khả năng leo dốc:25%

Introdution

Model:SJ12 Chiều cao làm việc:5.65 m Chiều cao sàn cực đại:3.65 m Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m Chiều rộng tổng thể:0.77 m Chiều dài tổng thể:1.37 m Trọng lượng:782 kg Khả năng leo dốc :30%

Introdution

Model:SJ16 Chiều cao làm việc:6.75 m Chiều cao sàn cực đại:4.75 m Chiều cao sàn cực tiểu:0.45 m Chiều rộng tổng thể:0.77 m Chiều dài tổng thể:1.37 m Trọng lượng:966 kg Khả năng leo dốc :30%

Introdution

Model:SJ63 AJ Chiều cao làm việc:21.38 m Chiều cao sàn:19.38 m Tầm với ngang:12.19 m Diện tích sàn làm việc:0.91 x 2.44 m Trọng lượng:10,045 kg Tải trọng:227 kg

Introdution

Model:SJ51 AJ Chiều cao làm việc:17.58 m Chiều cao sàn làm việc:15.58 m Tầm với ngang:9.16 m Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m Trọng lượng:7316 kg Tải trọng:227 kg

Introdution

Model:SJ46 AJ Chiều cao làm việc:16.15 m Chiều cao sàn :14.15 m Tầm với ngang:7,68 m Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m Trọng lượng:6 981 kg Tải trọng:227 kg

Introdution

Model:SJ40T Chiều cao làm việc:46’ 7” (14.2 m) Chiều cao sàn:40’ 7” (12.4 m) Tầm với ngang:34’ (10.4 m) Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:14,900 lbs (6,759 kg) Tải trọng:650 lbs (295 kg)

Introdution

Model:SJ45T Chiều cao làm việc:51’ 2” (15.6 m) Chiều cao sàn:45’ 2” (13.8 m) Tầm với ngang:39’9” (12.1 m) Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:15,850 lbs (7,189 kg) Tải trọng:500 lbs (227 lbs)

Introdution

Model:SJ61T Chiều cao làm việc:67’ 3” (20.5 m) Chiều cao sàn:61’ 3” (18.7 m) Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:23,800 lbs (10,795 kg) Tải trọng:500 lbs (227 kg)

Introdution

Model:SJ66T Chiều cao làm việc:72’ (21.9 m) Chiều cao sàn:66’ (20.1 m) Tầm với ngang:57’ (17.4 m) Diện tích sàn làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:27,300 lbs (12,383 kg) Tải trọng:500 lbs (227 kg)

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện