fbpx

Xe nâng người JLG

Introdution

Model:460SJ Trọng lượng:7189 kg Chiều cao sàn làm việc:46 ft Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m Tải trọng:500 lbs Loại :lốp hơi Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:450A  /  450AJ Trọng lượng:5783 kg 6010 kg Chiều cao làm việc:45 ft 45 ft Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m   0.76 x 1.83m Tải trọng:500 lb 500 lb Nguồn điện:động cơ động cơ

Introdution

Model:2030ES Trọng lượng:1700 kg Chiều cao làm việc:6.10m Diện tích làm việc:0.76 x 2.3m Tải trọng:800 lbs Loại:Gấp xếp Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V

Introdution

Model:450AJ Trọng lượng:6010 kg Chiều cao sàn làm việc:45 ft Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m Tải trọng:500 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:400S Trọng lượng:5738 kg Chiều cao sàn làm việc:40 ft " 4 Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m Tải trọng:1000 lbs Loại: lốp hơi Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:4394RT Trọng lượng:6940 kg Chiều cao làm việc:13.11m Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m Tải trọng:1500 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:260 MRT Trọng lượng:3338 kg Chiều cao làm việc:13.11m Diện tích làm việc:1.65 x 2.59m Tải trọng:1250 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:3394RT Trọng lượng:5402 kg Chiều cao làm việc:10.06m Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m Tải trọng:2250 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:1932RS Trọng lượng:1360 kg Chiều cao làm việc:5.8m Diện tích làm việc:1.82 x .68m Trọng tải:500 lbs Loại:Cố định Nguồn điện:Điện

Introdution

Model:1930ES Trọng lượng:1247 kg Chiều cao làm việc:5.72m Diện tích làm việc:0.76 x 1.7m Tải trọng:500 lbs Loại:Cố định Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V Phân phối và cho thuê.

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện