fbpx

Xe nâng người Genie

Introdution

Model:Z-30/20N RJ Chiều cao làm việc :35 ft 2 in (10.89 m) Chiều rộng sàn làm việc :3 ft 10 in (1.17 m) Tầm với ngang :20 ft 6 in (6.25 m) Tải trọng : 500 lbs (227 kg)

Introdution

Model:GS-4047 Chiều cao sàn làm việc :38 ft 4.6 in(11.7 m) Chiều rộng sàn làm việc:3 ft 9.5 in (1.16 m) Tải trọng:770 lbs (350 kg) Khả năng leo dốc : 25%

Introdution

Model:S-40 Chiều cao làm việc :46 ft (14.20 m) Chiều cao sàn :40 ft (12.20 m) Tầm với ngang :31 ft 8 in (9.65 m) Tải trọng: 500 lbs (227 kg)

Introdution

Model:GS-2669 RT Chiều cao sàn làm việc :32 ft (9.75 m) Chiều rộng sàn làm việc :5 ft 9 in (1.75 m) Tải trọng :1,500 lbs (680 kg) Khả năng leo dốc :45%

Introdution

Model:GS-3232 Chiều cao sàn làm việc :32 ft (9.75 m) Chiều rộng sàn làm việc:2 ft 8 in (0.81 m) Tải trọng:500 lbs ( 227 kg) Khả năng leo dốc :25 %

Introdution

Model:GS-1930 Chiều cao sàn làm việc: 19 ft ( 5.79 m) Chiều cao làm việc: 25 ft (7.79 m) Chiều rộng sàn làm việc:2ft 5 in (0.74 m) Tải trọng:500 lbs (227 kg) Khả năng leo dốc : 25%

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện