fbpx

Xe nâng dạng ống lồng

Introdution

Model:460SJ Trọng lượng:7189 kg Chiều cao sàn làm việc:46 ft Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m Tải trọng:500 lbs Loại :lốp hơi Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:450A  /  450AJ Trọng lượng:5783 kg 6010 kg Chiều cao làm việc:45 ft 45 ft Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m   0.76 x 1.83m Tải trọng:500 lb 500 lb Nguồn điện:động cơ động cơ

Introdution

Model:450AJ Trọng lượng:6010 kg Chiều cao sàn làm việc:45 ft Diện tích làm việc:0.76 x 1.83m Tải trọng:500 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:400S Trọng lượng:5738 kg Chiều cao sàn làm việc:40 ft " 4 Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m Tải trọng:1000 lbs Loại: lốp hơi Nguồn điện: động cơ

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện