fbpx

Xe nâng dạng gấp khúc

Introdution

Model:SJ63 AJ Chiều cao làm việc:21.38 m Chiều cao sàn:19.38 m Tầm với ngang:12.19 m Diện tích sàn làm việc:0.91 x 2.44 m Trọng lượng:10,045 kg Tải trọng:227 kg

Introdution

Model:SJ51 AJ Chiều cao làm việc:17.58 m Chiều cao sàn làm việc:15.58 m Tầm với ngang:9.16 m Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m Trọng lượng:7316 kg Tải trọng:227 kg

Introdution

Model:SJ46 AJ Chiều cao làm việc:16.15 m Chiều cao sàn :14.15 m Tầm với ngang:7,68 m Diện tích sàn làm việc:1.83 m x 0.76 m Trọng lượng:6 981 kg Tải trọng:227 kg

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện