fbpx

Xe nâng dạng cắt kéo động cơ

Introdution

Model:4394RT Trọng lượng:6940 kg Chiều cao làm việc:13.11m Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m Tải trọng:1500 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:260 MRT Trọng lượng:3338 kg Chiều cao làm việc:13.11m Diện tích làm việc:1.65 x 2.59m Tải trọng:1250 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

Introdution

Model:3394RT Trọng lượng:5402 kg Chiều cao làm việc:10.06m Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m Tải trọng:2250 lbs Loại: lốp trần Nguồn điện: động cơ

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện