fbpx

Xe nâng dạng cắt kéo

Introdution

Model:SJIII 4632 Chiều cao làm việc:38’ (11.6 m) Chiều cao sàn cực đại:32’ (9.8 m) Chiều cao sàn cực tiểu:48.5” (1.2 m) Chiều rộng tổng thể:46” (1.2 m) Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m) Trọng lượng:5,075 lbs (2,302 kg) Khả năng leo dốc:25%

Introdution

Model:SJIII 4626 Chiều cao làm việc:32’ (9.8 m) Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.9 m) Chiều cao sàn cực tiểu:45” (1.1 m) Chiều rộng tổng thể:46” (1.2 m) Chiều dài tổng thể:91” (2.3 m) Trọng lượng:4,700 lbs (2,132 kg) Khả năng leo dốc:30%

Introdution

Model:SJIII 3226 Chiều cao làm việc :32’ (9.8 m) Chiều cao sàn cực đại:26’ (7.9 m) Chiều cao sàn cực tiểu :45” (1.1 m) Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m) Chiều dài tổng thể:91.5” (2.3 m) Trọng lượng :4,135 lbs (1,876 kg) Khả năng leo dốc :30%

Introdution

Model:SJIII 3220 Chiều cao làm việc:26’ (7.9 m) Chiều cao sàn cực đại:20’ (6.1 m) Chiều cao sàn cực tiểu:38” (1.0 m) Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m) Chiều dài tổng thể:91.5” (2.3 m) Trọng lượng:3,510 lbs (1,592 kg) Khả năng leo dốc:30%

Introdution

Model:SJIII 3219 Chiều cao làm việc:25’ (7.6 m) Chiều cao sàn cực đại:19’ (5.8 m) Chiều cao sàn cực tiểu:39” (1.0 m) Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m) Chiều dài tổng thể:70” (1.8 m) Trọng lượng:2,580 lbs (1,170 kg) Khả năng leo dốc:30%

Introdution

Model:SJIII 3215 Chiều cao làm việc:21’ (6.4 m) Chiều cao sàn cực đại:15’ (4.6 m) Chiều cao sàn cực tiểu:34.5” (0.9 m) Chiều rộng tổng thể:32” (0.8 m) Chiều dài tổng thể:70” (1.8 m) Trọng lượng:2,400 lbs (1,089 kg) Khả năng leo dốc :30%

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện