fbpx

Máy phát điện mini

Introdution

1. Kí hiệu động cơ : L100AE-DEGY 2. Tần số :50/60Hz 3. Công suất lớn nhà : 4.6/5.5kva 4. Công suất lien tục : 4.2/5.0kva 5. Điện áp :120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240

Introdution

1. Kí hiệu động cơ :L70AE-DEGY 2. Tần số :50/60Hz 3. Công suất lớn nhà :3.2/3.7kva 4. Công suất lien tục :3.0/3.5kva 5. Điện áp :120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240

Introdution

1. Kí hiệu động cơ :L48AE-DEGY 2. Tần số :50/60Hz 3. Công suất lớn nhất :2.2/2.7kva 4. Công suất lien tục :2.0/2.5kva 5. Điện áp :120, 220, 230, 240, 110/220, 120/240

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện