fbpx

Máy phát điện KOHLER

Introdution

1. Máy phát điện chạy bằng gas KOHLER 20KW 2. Hiệu máy phát: KOHLER 3. Model: 20RZ 4. Động cơ : FORD LRG425 5. Công suất: 60HZ 20KW/ 25KVA, 127/220V, 3 pha 50HZ 18KW/ 23KVA, 110/190V, 3 pha 6. Công suất động cơ: 41hp (31KW)/ 1800RPM, 31hp (23KW)/ 1500RPM 7. Kích thước: 1905×737×1085(L×W×H, mm), 504kg 8. Tình trạng: máy chính hãng gốc của Hoa Kỳ

Introdution

. Máy phát chạy bằng gas KOHLER 30KW 2. Hãng máy phát : KOHLER 3. Model: 30RZ 4. Động cơ: FORD CSG649 5. Công suất: 60HZ 30KW/ 38KVA, 127/220V, 3 pha 50HZ 27KW/ 34KVA, 110/190V, 3 pha 6. Công suất động cơ : 82hp (61KW)/ 1800RPM, 66hp (49KW)/ 1500RPM 7. Kích thước: 2242×737×1059 (L×W×H, mm), 608kg 8. Tình trạng: máy chính hãng của Hoa Kỳ, động cơ chạy êm

Introdution

1. Máy phát điện chạy bằng gas KOHLER 35KW 2. Hãng máy phát: KOHLER 3. Model: 35RZ 4. Động cơ: FORD CSG649 5. Công suất: 60HZ 35KW/44KVA, 127/220V, 3 pha 50HZ 32KW/ 40KVA, 110/190V, 3 pha 6. Công suất động cơ: 82hp (61KW)/ 1500RPM, 66hp (49KW) 7. Kích thước: 2242×737×1059 (L×W×H, mm), 608kg 8. Tình trạng: sản phẩm chính hiệu của Hoa Kỳ

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện