fbpx

Máy phát điện cũ

Introdution

 • Công suất: 40KVA, 220/380
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 04M02
 • Tên tổ máy: Mitsubishi Weatherproof type
 • Model Tổ máy: 40S5-MI
 • Model động cơ:  4D33-3A(4D35)
 • Vỏ cách âm: Không (Có thể làm thêm nếu KH yêu cầu)

Introdution

 • Công suất: 63KVA, 220/380
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 06J02
 • Tên tổ máy: KOHLER Genset
 • Model Tổ máy: 60S5-J
 • Seri tổ máy: (S/N:2903326)
 • Model động cơ:  Isuzu/QD145(6BD1)
 • Model đầu phát:  "DENYO DB-06611"
 • Vỏ cách âm:

Introdution

 • Công suất: 50KVA, 220/380
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy:  05H02
 • Model Tổ máy:  CIG40S5-Y
 • Seri tổ máy: (S/N.21306379)
 • Tên tổ máy: 90A04342-S
 • Model động cơ: ISUZU
 • Vỏ cách âm: Không (Có thể thêm vỏ cách âm nếu KH yêu cầu)

Introdution

 • Công suất: 45KVA, 220/380
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 04J06
 • Model Tổ máy: 45S5-J
 • Seri tổ máy: (S/N.2912261)
 • Model động cơ: JOHN DEERE 4039DF005
 • Model đầu phát: Tamport
 • Vỏ cách âm:

Introdution

 • Công suất: 60KVA, 220/380
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 06I09
 • Seri tổ máy: (S/N.18873)
 • Model động cơ: Isuzu/QD145(6BD1)
 • Model đầu phát: DENYO DB-06611
 • Vỏ cách âm:

Introdution

 • Công suất: 20KVA, 220V/60Hz
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 02I08
 • Model tổ máy: SSG-3025 CI
 • Model động cơ: ISUZU 4LE1 DGK25B
 • Vỏ cách âm:

Introdution

 • Công suất: 206KVA, 220/380V
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 20C09
 • Model tổ máy: 205S5-C
 • Seri tổ máy: (S/N.21308392)
 • Tên tổ máy: Máy phát điện chống ồn CiG
 • Model động cơ: Cummins6CTA8.3-G2(87617953)
 • Model đầu phát: Magnaplus MP-160-4A
 • Vỏ chống ồn:

Introdution

 • Công suất: 20KVA, 220/380V
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 02Y02
 • Model tổ máy: 20S5Y
 • Seri tổ máy: S/N:21203302
 • Tên tổ máy: Máy phát điện chống ồn CiG
 • Model động cơ: YANMAR 3TNE84-RGB2
 • Model đầu phát: YANMAR
 • Vỏ cách âm:

Introdution

 • Công suất: 150KVA, 220/380V
 • Giá: Liên hệ 024-3376-5588
 • Mã máy: 15H02
 • Model tổ máy: SDG150S
 • Seri tổ máy: (S/N:2905299)
 • Tên tổ máy: AIRMAN Genset Soundpro of Type
 • Model động cơ: HINO/EP100
 • Vỏ cách âm:

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện