fbpx

Máy phát điện CIG

Introdution

1.Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V 2.Dòng điện định mức/ Rated Current : 21.7A 3.Công suất định mức /Rated Watts : 5000W 4.Công suất cực đại /Surge Watts : 5500W 5.Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổ

Introdution

1. Điện áp định mức/ Rated Voltage : 230V 2. Dòng điện định mức/ Rated Current : 28.2A 3. Công suất định mức /Rated Watts : 6500W 4. Công suất cực đại /Surge Watts : 7000W 5. Hệ thống khởi động /Start System : Giật nổ + Đề nổ

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện