fbpx

Máy phát điện cách âm

Introdution

YANMAR AG45SS 1. Mã động cơ: 4TNV98 2. Phát dòng 3 pha/ 1 chiều: 45/26kva 3. Tần suất: 60Hz 4. Độ ồn-7m: 55db(A)

Introdution

YANMAR AG25SS 1. Mã động cơ: 4TNV88 2. Phát dòng 3 pha/ 1 chiều: 25/14.4kva 3. Tần suất: 60Hz 4. Độ ồn-7m: 55db(A)

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện