fbpx

Khung nâng dạng ống lồng

Introdution

Model:SJ40T Chiều cao làm việc:46’ 7” (14.2 m) Chiều cao sàn:40’ 7” (12.4 m) Tầm với ngang:34’ (10.4 m) Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:14,900 lbs (6,759 kg) Tải trọng:650 lbs (295 kg)

Introdution

Model:SJ45T Chiều cao làm việc:51’ 2” (15.6 m) Chiều cao sàn:45’ 2” (13.8 m) Tầm với ngang:39’9” (12.1 m) Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:15,850 lbs (7,189 kg) Tải trọng:500 lbs (227 lbs)

Introdution

Model:SJ61T Chiều cao làm việc:67’ 3” (20.5 m) Chiều cao sàn:61’ 3” (18.7 m) Diện tích làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:23,800 lbs (10,795 kg) Tải trọng:500 lbs (227 kg)

Introdution

Model:SJ66T Chiều cao làm việc:72’ (21.9 m) Chiều cao sàn:66’ (20.1 m) Tầm với ngang:57’ (17.4 m) Diện tích sàn làm việc:36” x 96” (0.9 x 2.4 m) Trọng lượng:27,300 lbs (12,383 kg) Tải trọng:500 lbs (227 kg)

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện

CIG Power Xe Nâng Người-Máy Phát Điện